Muzea na wolnym powietrzu. Antycypacje

antycyp_sklep
mkl_20210104_55607
mkl_20210104_55623
mkl_20210104_55639
mkl_20210104_55644
mkl_20210104_55676
mkl_20210104_55708
mkl_20210104_5577
Cena
Cena sprzedaży brutto: 46,00 zł
Kwota podatku: 2,19 zł
Szczegóły produktu

Muzea na wolnym powietrzu. Antycypacje

Pod redakcją dr hab. Katarzyny Barańskiej, dr hab. Moniki Murzyn-Kupisz i prof. dr. hab. Jana Święcha

Kolbuszowa–Kraków 2020

ISBN 978-83-955965-2-0

Okładka miękka
Liczba stron: 319

 

Obchodzony w  2019 r. jubileusz 60-lecia Muzeum i 40-lecia istnienia parku etnograficznego otworzył pole do rozważań o przyszłości muzeów na wolnym powietrzu. Treści zawarte w książce są więc identyfikacją i opisem dających się już zauważyć bądź antycypować uwarunkowań i konieczności.

Publikacja dofinansowana z subwencji naukowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego została wydana wraz z Towarzystwem Wydawniczym „Historia Iagellonica”.

 

Spis treści

„Punkt wyjścia” – Jacek Bardan

 

Muzeum wobec przemian

„Muzeum a przemiany społeczno-kulturowe – katalizator rozwoju czy obciążenie?” – Katarzyna Barańska

„Lokalne muzeum vs. McDonald’s, interpretacja vs. standaryzacja, czyli muzea skansenowskie wobec globalizacji” – Sebastian Wacięga

„Muzeum i co dalej? Niedokończona próba diagnozy” – Piotr Majewski

 

Muzeum w otoczeniu

„Wieloaspektowość i specyfika relacji muzeów na wolnym powietrzu z ich społeczno-ekonomicznym otoczeniem” – Monika Murzyn-Kupisz

„Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach i jego relacje z otoczeniem” – Henryk Soja

„O symbiozie muzeum z otoczeniem. Przypadek Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie” – Dawid Gonciarz

„Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Muzeum pod otwartym niebem i duch miejsca a idea muzeum rozszerzonego” – Anna Czarnecka

„Uwarunkowania planowania przestrzeni wokół muzeum na wolnym powietrzu” – Maciej Żołnierczuk

„Muzeum współtworzone społecznie” – Dominika Hołuj

„Muzea w dokumentach strategicznych samorządów – uwagi na marginesie spraw niemarginalnych” – Andrzej Pacuła

 

Muzeum a jego misja

„Muzeum etnograficzne – nauka czy park rozrywki?” – Jan Święch

„Gromadzimy – co, jak, dlaczego? Polityka zbiorów w muzeach skansenowskich” – Antoni Pelczyk

„Materializacja niematerialnego. Muzeum a niematerialne dziedzictwo kulturowe” – Katarzyna Smyk

„Ekspozycja w muzeum na wolnym powietrzu – realnie czy wirtualnie?” – Jan Maćkowiak

„Bo piękno na to jest, by zachwycało – o pożytkach kształtowania wrażliwości poznawczej i estetycznej w muzeum” – Katarzyna Dypa, Agata Front

„Baza dla nadbudowy. O tym, co jest dla muzeum konieczne, żeby spokojnie patrzeć w przyszłość” – Jan Rzeszotarski

„Jak daleko do Zatorlandii? Muzealnicy o pojmowaniu i poczuciu misji wobec często natarczywych i pospolitych oczekiwań” – Jarosław Gałęza

 

Informacje o autorach