Folklor Rzeszowiaków - obraz przemian

folklor-z-rameczk--www
dsc_9613
dsc_9615
Cena
Cena sprzedaży brutto: 48,00 zł
Kwota podatku: 2,29 zł
Szczegóły produktu

Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian. Według badań terenowych 2014-2016
Pod redakcją dr hab. Katarzyny Barańskiej, Jolanty Dragan
Kolbuszowa, 2018 rok

ISBN 978-83-939911-7-4

Okładka miękka
Liczba stron: 614

Spis treści:

Wprowadzenie

Od redaktora · Katarzyna Barańska
Kilka uwag do badań kultury ludowej Rzeszowiaków · Jacek Tejchma
O badaniach w Rzeszowskiem · Jacek Bardan

Historia

Osadnictwo i życie codzienne chłopów rzeszowskich od XIII do XVIII wieku · Izabela Wodzińska

Współczesność

Pamięć o przeszłości, czyli kształtowanie się obrazu świata · Arkadiusz Więch
Wizerunki i pamięć o „innych” w narracjach mieszkańców wsi · Tomasz Kosiek
Religijność ludowa i świat wierzeń · Elżbieta Dudek-Młynarska
Obrzędowość doroczna – przemiany i trwanie · Karolina Migurska · Justyna Niepokój-Gil
Obrzędowość rodzinna · Jan Barański
Ale wesoło było! Wokół relacji społecznych mieszkańców wsi · Arkadiusz Więch
Budownictwo drewniane w dorzeczu środkowego Wisłoka · Wojciech Dragan
Zajęcia codzienne – obraz przemian · Wojciech Dragan
Pożywienie na co dzień i od święta oraz lecznictwo ludowe · Urszula Rzeszut-Baran
Od tradycyjnego do folklorystycznego stroju ludowego · Katarzyna Ignas 
Język – zanik, zmiana, kontynuacja · Janusz Radwański
Wszystko tutaj śpiewa, co żyje – poezja ludowa · Janusz Radwański
Pieśni Rzeszowiaków · Jolanta Dragan
Folklor muzyczny · Agata Witowicz
Taniec i zwyczaj taneczny · Tomasz Nowak
Sztuka ludowa, plastyka obrzędowa · Agata Hemon
Literatura cytowana

Materiały z badań

Wywiady
Pieśni
Melodie
Filmy