Biuletyn nr 5

mkl_20220103_0575_okl_www
mkl_20220103_0570
mkl_20220103_0577
mkl_20220103_0576
Cena
Cena sprzedaży brutto: 47,00 zł
Kwota podatku: 3,48 zł
Szczegóły produktu

Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej nr 5 

Redakcja:  Jacek Bardan, dr Izabela Wodzińska, dr Janusz Radwański, Kolbuszowa 2021

ISSN 2080-0703

Okładka: miękka

Liczba stron: 344

 

Spis treści

Artykuły

    1. s. Anna Tejszerska USJK / Docenić własne… Znaczenie afirmacji rodzimej formy architektonicznej w kształtowaniu regionalnej i narodowej tożsamości

    2. Jacek Bardan / Zabudowa miejska Kolbuszowej do 1939 r.

    3. Arkadiusz S. Więch / Galicyjskie miasteczka. Przegląd piśmiennictwa z zakresu badań nad ośrodkami miejskimi na terenie dawnej Galicji

    4. Izabela Wodzińska / Jak urządzić zdrowe życie w zagrodzie włościańskiej? – między wzniosłym ideałem a chłopską codziennością

 

Materiały

    1. Karina Stempel-Gancarczyk / Elementy prawosławnej kultury rumuńskiej w życiu religijnym mieszkańców Bulaju

    2. Grzegorz Mosiołek / Obrzędy pogrzebowe Rzeszowiaków. Przyczynek do badań etnograficznych

    3. Krzysztof Gorczyca / Słońce w wierzeniach mieszkańców Wrzaw

    4. Janusz Radwański / O przestrzeni przydomowej współczesnej wsi lasowiackiej

    5. Anna Hadwiczak, Daria Margiciok / Kilka uwag na temat płotów – ogrodzeń w miejscowościach Brzezówka i Domatków koło Kolbuszowej (notatka z terenu badawczego)

 

Muzealia

    1. Anna Ozaist-Przybyła / Nowy nabytek Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – komoda z pulpitem i nadstawą jako mebel o cechach roboty kolbuszowskiej

    2. Katarzyna Dypa, Agata Front / Dialog jako narzędzie promocji Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

    3. Jan Święch, Wojciech Dragan / Wystawa: Dawny przemysł wiejski – Młynarstwo. Siła wiatru i wody w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

 

In memoriam

    1. Janusz Radwański / Ostatni lasowiacki poeta. Stanisław Stępień (1934–2017)

    2. Jacek Tejchma / Jan Wozowicz (1949–2019). Wspomnienie trochę osobiste…

    3. Jerzy Dynia / Ostatnie takie pokolenie. Władysław Pogoda (1920–2018), Jan Cebula (1937–2019), Albina Kuraś (1925–2019)

    4. Jolanta Danak-Gajda / Wspomnienie o Jerzym Dyni (1935–2020)

 

Informacje o autorach