Biuletyn nr 4

Cena
Cena sprzedaży brutto: 28,00 zł
Kwota podatku: 1,33 zł
Szczegóły produktu

Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej nr 4

red. Jacek Bardan, Kolbuszowa 2017

ISSN 2080-0703

Okładka miękka

Liczba stron: 244

Spis treści:

Artykuły

Tomasz Kargol "Komitet Obywatelski Odbudowy Wsi i Miast w Krakowie a techniczna odbudowa Galicji w latach 1914–1918"

Izabela Wodzińska "Galicyjski poradnik dla osób duchownych. O Medycynie Pasterskiej Józefa Sebastiana Pelczara"

Arkadiusz Stanisław Więch "Księgi Pamięci jako źródło historyczne do badań społeczności żydowskiej na terenie obecnego województwa podkarpackiego"

Małgorzata Dziura "Dzwony w krajobrazie fonicznym wsi"

Janusz Radwański "Labaruchy i pracowni. Obraz człowieka w gwarze lasowiackiej na przykładzie „Słownika gwary lasowiackiej” Romualda Gondka"

Damian Kasprzyk "Etos muzealnika-regionalisty"

Anna Różańska, Wojciech Koryciński "Konstrukcja ozdobnych podłóg drewnianych w pałacach i dworach południowo-wschodniej Polski"

Muzealia

Marcin Zimny, Urszula Rzeszut-Baran "Zagroda Józefa i Rozalii Sudołów z Lipnicy"

Aldona Cholewianka-Kruszyńska "Leśnictwo Zerwanka-Biedaczów. Materiały do scenariusza ekspozycji w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej"

Jolanta Dragan, Janusz Radwański "Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian. Podsumowanie badań"

Varia

Jolanta Dragan, Lucyna Karkut "To już dwadzieścia lat… Prezentacje Twórczości Ludowej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej"

Recenzje 

Arkadiusz Stanisław Więch "Starość się Panu Bogu nie udała. Kilka uwag na marginesie książki Bartłomieja Gapińskiego Ludzie starzy na wsi polskiej od schyłku XIX wieku po rok 1939

In Memoriam

Barbara Sroczyńska "Wspomnienie o Annie Rzeszut"

Informacje o autorach