Biuletyn nr 2

Cena
Cena sprzedaży brutto: 28,00 zł
Kwota podatku: 1,33 zł
Szczegóły produktu

Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej nr 2

red. Jacek Bardan, Kolbuszowa 2011

ISSN 2080-0703

Okładka miękka

Liczba stron: 256


Spis treści:

 Artykuły

Ewa Dahlig-Turek – "Skrzypce z okolic Mielca. Przyczynek do historii ludowych instrumentów kolanowych w Polsce"
Krzysztof Haptaś, Piotr Miodunka – "Rzochów. Zarys historii miasteczka i parafii do roku 1939"
Ewa Skotniczna – "Przedstawienia wiejskiej i małomiasteczkowej architektury drewnianej w grafice ilustracyjnej dziewiętnastowiecznych czasopism polskich"
Izabela Wodzińska – "Kalendarz Wieńca i Pszczółki Stanisława Stojałowskiego i jego rola w upowszechnianiu oświaty ludowej na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku"
Michał Majowicz – "Charakterystyka współczesnych kapliczek wiejskich na przykładzie badań zorganizowanych w gminie Błażowa"

 Materiały

Krzysztof Haptaś – "Drewniany kościół parafialny pw. św. Marka Ewangelisty z Rzochowa (z lat 40. XIX w.)"
Agnieszka Wozowicz – "Współczesna dekoracja malarska dawnego kościoła parafialnego w Rzochowie"

Muzealia

Irena Swaczyna, Anna Różańska – "Wzornictwo, konstrukcja i technologia wykonania ozdobnych drewnianych posadzek w rekonstruowanym dworze w Kolbuszowej"
Tatiana Tokarczuk, Piotr Turkiewicz – "Muzeum etnograficzne w poszukiwaniu nowych sposobów kształtowania lokalnej świadomości krajobrazowej. Problem pozyskiwania, katalogowania i przetwarzania informacji o przemianach krajobrazu kulturowego"
Katarzyna Dypa – "Od kontemplacji do partycypacji – muzeum jako miejsce dialogu ze zwiedzającymi"

 Varia

Karolina Dudek – "Zamieszkać przestrzeń. Domów żywoty wybrane"
Krystyna Zembrowska – "Fizyka na chłopski rozum"

In memoriam

Irena Swaczyna
Maciej Skowroński