Biuletyn nr 1

Cena
Cena sprzedaży brutto: 28,00 zł
Kwota podatku: 1,33 zł
Szczegóły produktu

Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej nr 1

red. Jacek Bardan, Kolbuszowa 2009

ISSN 2080-0703

Okładka miękka

Liczba stron: 195


Spis treści:

Wstęp (Jacek Bardan)

Artykuły

Agnieszka Wozowicz  "Przedstawienie diabła spisującego grzechy w kościele parafialnym w Porębach Dymarskich"
Ks. Sławomir Zych "Sanktuaria maryjne kolbuszowszczyzny około połowy XVIII w. zarys problematyki"
Joanna Bartuszek "Kolbuszowskie „magdalenki”. Znaczenie i funkcja chłopskiej fotografii rodzinnej na przykładzie wsi podkolbuszowskich"
Małgorzata Wójtowicz "Szaleństwo w wiedzy ludowej i codziennym życiu dawnej wsi. Na podstawie materiałów dotyczących Puszczy Sandomierskiej"
Łucja Kapralska "Internet i etnografia"

 Materiały źródłowe

Piotr Miodunka "Założenie wsi Siedlanka w świetle dokumentów lokacyjnych"
Krzysztof Haptaś "Księgi liturgiczne w parafiach puszczańskich dekanatu miechocińskiego w XVII-XVIII w."
Janusz Pezda "Prośba tułacza"

Muzealia

Anna Fortuna-Marek, Andrzej Gliwa, Barbara Potera "Zespół dworski jako układ funkcjonalny i jego realizacja w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej"
Alicja Kuberka, Karol Kopeć "Neutralna fumigacja. Sposób zwalczania owadzich szkodników zabytkowych mebli przy użyciu gazów neutralnych"
Irena Swaczyna "Restauracja i konserwacja komody pochodzącej ze zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej"
Andrzej Karczmarzewski "Obrzędowość doroczna jako materiał dla organizacji widowisk i ekspozycji w parku etnograficznym"